PRESIDENT

Masahiro SHIGETA Jikei University Faculty of Medicine

VICE PRESIDENTS

Sayuri SUWA Chiba University
Shinji KATO Tohoku Fukushi University

MEMBER OF BOARD

Eiko MIENO Oita University
Hisao OSADA J. F. Oberlin University
Issho MATSUMOTO Matsumoto memory clinic
Koichi NAKAMURA Tokyo Center for Dementia Care Research and Practices
Mariko OTSUKA MIYAGI UNIVERSITY
Megumi UEDA Teikyo Heisei University
Michiyo YUASA Juntendo University
Mizue SUZUKI Hamamatsu University School of Medicine
Norihumi TSUNO Kagawa University
Sachiko KASAHARA SHITENNOJI UNIVERSITY
Sadao KATAYAMA Katayama Medical Clinic
Shinichi OKADA Osaka City University
Shinsuke SADAMORI Ministry of Health, Labour and Welfare
Shuichi. AWATA Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology
Shunichiro SHINAGAWA Jikei University Faculty of Medicine
Takehiko TANABE Hokusei Gakuen University
Tomoyuki YABUKI Sendai Center for Dementia Care Research and Practices
Toru KANO Iwate Prefectural University
Toru NAGASHIMA NPO法人風の詩
Toshihiko ISHIHARA Fukuhisakai
Yu NAKAMURA Kagawa University
Yukitsumu OKUBO Koseikai

AUDITORS

Yumiko OKUMURA TEZUKAYAMA UNIVERSITY
Yuki YOSHIKAWA Tohoku Fukushi University

Copyright 2015 The Japanese Society for Dementia Care